Ceník pokojů

pokoj s WC a koupelnou lůžko/noc - 600,-Kč

pokoj bez WC a koupelny lůžko/noc - 500,-Kč

Snídaně - 100,-Kč/osoba - (po dohodě)

Děti do 3let - zdarma

Domácí zvířata prosíme s sebou neberte

Platby pouze v hotovosti

Záloha 50% z celkové ceny ubytování se platí na účet, pro identifikaci Vaší platby uvádějte prosím svoje jméno a příjmení.

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2000443062 / 2010
IBAN: CZ3020100000002000443062
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Všeobecné obchodní podmínky ubytování - další ceny a služby

-  snídaně   8:30 - 10:00
pro přípravu snídaní používáme suroviny místního původu (chléb, mléko, vejce, domácí marmelády, sladké pečivo, ovoce a zeleninu) k pití káva nebo čaj. Při delším pobytu je snídaně každý den jiná.

Snídaně je při větším počtu ubytovaných nebo po dohodě pro skupiny formou švédského stolu.

Příplatek za opuštění pokoje v odpoledních hodinách - 16:00 je 100,- Kč/osoba (prodloužení pobytu je možné dle dohody, ale jen v případě, že není pokoj rezervován pro jiného zákazníka) 

Děti do 3 let bez nároku na lůžko jsou zdarma.

Ceny pro skupiny, a firemní akce dle dohody.

Výše záloh 50% z celkově objednaných služeb. Doplatek objednaného ubytování a služeb, se platí při příjezdu v hotovosti.

Storno poplatky ubytování a objednaných akcí:

Jeden měsíc a více před objednaným termínem je stornopolatek 10% zaplacené zálohy. Jeden měsíc a méně před objednaným termínem, nebo bez předchozí písemné dohody nenastoupení na objednaný pobyt je storno poplatek 100% výše zaplacené zálohy. Minimální storno poplatek - manipulační poplatek, objednaného pobytu po uhrazení zálohy je 500 Kč.

V případě, že nedorazí objednaný počet osob na pokoje, je účtována domluvená cena i za neobsazená lůžka, případně rozdíl pokrývá záloha nebo část zálohy. Možnost přesunutí na jiný termín je možný, po dohodě. Objednáním ubytování a zaplacením zálohy souhlasíte s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, dodržováním ubytovacího řádu a doplacením služeb jak byly písemně objednány.

Základní ubytovací podmínky

Zákaz kouření na pokojích a prostorech domu.
Zákaz používání elektrických (plynových) spotřebičů vyjma přístrojů pro osobní hygienu a osobní elektroniky (tablet, notebook, smartphone, DVD přehrávač...)

U skupin a akcí se vybírá kauce pro případné poškození vybavení penzionu.
Vstup na pokoje pouze v domácí obuvi.


Nástup na pokoj po 14:00 hodině. Opuštění pokoje je do 10:00 hodin.

Vyhrazujeme si právo změny ceny služeb (ubytování, snídaně) bez upozornění v případě skokového zdražení surovin nebo změny DPH.
Platí především pro pobyty objednané v jiném roce než je příjezd.

UBYTOVACÍ ŘÁD

Žádáme Vás o přečtení a dodržování těchto ubytovacích a bezpečnostních podmínek.

 1. Ubytujeme pouze hosta, kterého řádně přihlásíme. Proto ihned po příjezdu předložte svůj občanský průkaz platný cestovní doklad nebo jiný doklad o totožnosti.
 2. Můžeme ve výjmečných případech nabídnout hostu jinné než sjednané ubytování, pokud se zásadně neliší od potvrzené objednávky.
 3. Na pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů ! vyjma spotřebičů pro osobní hygienu a osobní elektroniky (tablet, notebook, smartphone, DVD přehrávač...). V žádném případě není možné si připravovat na pokoji teplé jídlo.
 4. V celém objektu a zvláště na pokoji není dovoleno kouřit !
 5. Domácí zvířata neubytováváme, neberte je s sebou !
 6. Vsup na pokoje je pouze v domácí obuvy, případně jiné sportovní obuvy určené pouze pro pobyt uvnitř budovy.
 7. Snídaně se podávají od 8:30 do 10.00
 8. Host je povinen při odchodu zhasnout v pokoji světla, uzavřít dveře a okna a klíč chránit před ztrátou. V případě ztráty klíčů budeme účtovat 200,-Kč.
 9. Zhasínání světel platí nejen při odchodu z pokoje, ale i ze společných toalet, WC.. apod.
 10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních společensých prostorách penzionu.
 11. V pokoji nebo ve společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
 12. Ubytování není poskytováno a může být okamžitě ukončeno osobám pod vlivem alkoholických nebo omamných látek, osobám porušujícím pravidla slušného chování.
 13. Po 23 hodině je noční klid s ohledem na ostatní ubytované.
 14. Přijímat návštevy na pokojích není možné, pouze ve výjmečných případech a to po domluvě s provozovatelem.
 15. Host užívá pokoj pouze po dobu, kterou sjednal s penzionem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, budem mu ůčtován pobyt i za následující den.
 16. Požádá-li host o prodloužení ubytování, můžeme mu nabídnout i jinný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 17. Pokud není stanoveno jinak ůčtujeme pouze za obsazená lůžka.
 18. Na základě objednávky ubytování ubytujeme hosta do 18:00 hod. Nejdříve však ve 14:00 hod. Do této doby i pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 19. Penzion neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách penzionu.
 20. Host, který se ubytuje před 7:00 hodinou ranní, uhradí cenu za ubytování za celou předcházející noc. Host, který požaduje ubytování před 12:00 hodinou hradí i předešlou noc.
 21. Pokoj je hostu předán provozovatelem bez závad. Žádáme hosty o kontrolu v jakém stavu si pokoj přebírají ihned po příjezdu. V případě poškození vybavení pokoje budeme požadovat zaplacení.
 22. Je zakázáno donášení a užívání jakýchkoli zbraní.

V případě porušení těchto ubytovacích podmínek má provozovatel právo na okamžité zrušení ubytování bez nároku na vrácení zaplacené částky.

Kontakt

Ubytování Národní park Podyjí, Čížov
Čížov 180
Horní Břečkov
67102

+420 604 257 957

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode